Avans Privacy

Uitleg persoonsgegevens

Bescherming van privacy heeft te maken met persoonsgegevens. Met gegevens die direct over iemand gaan of die naar een persoon te herleiden zijn. Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn je naam, adres en woonplaats. Maar ook je telefoonnummer, studentnummer, postcode met huisnummer, IP-adres en foto’s zijn persoonsgegevens.

Er zijn ook persoonsgegevens die extra persoonlijk zijn, zoals je ras, godsdienst of gezondheid. Deze worden ‘bijzondere persoonsgegevens’ genoemd. Bijzondere persoonsgegevens worden door privacywetgeving extra beschermd. Hieronder vallen ook persoonsgegevens waaruit blijkt dat een student dyslexie heeft of zich inschrijft voor een faalangsttraining.

Welke persoonsgegevens en welke bijzondere persoonsgegevens Avans verwerkt van studenten is vastgelegd in het privacyreglement voor studenten. Andere persoonsgegevens dan hierin vermeld verwerkt Avans niet.

Lees verder over het waarborgen van je privacy op Avans Studentinfo website.