Avans Privacy

Meldpunt

Je ontdekt dat er persoonsgegevens kwijt zijn geraakt of je hebt een beveiligingsincident geconstateerd. Meld dat dan zo snel mogelijk en voorkom vervelende gevolgen.

Er kan namelijk sprake zijn van een datalek. Avans moet volgens de wet een (mogelijk) datalek binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als we dat niet doen, kunnen we een boete krijgen.

Een melding maken doe je bij de Servicelijn van Avans
088 – 525 88 88 of mail naar Servicelijn.dif@avans.nl

Vermeld wat je hebt geconstateerd. Denk aan de feitelijke gebeurtenis en wat voor gegevens er gelekt zijn en van wie. En welke partijen betrokken zijn. De Servicelijn beoordeelt wat er aan de hand is en of er specialisten in actie moeten komen.