Avans Privacy

Ik werk met persoonsgegevens in een applicatie van Avans

Werk je met een applicatie van Avans, dan kan het zijn dat je je bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens. Ook het lezen van die gegevens valt onder verwerken.

Voor het bewaren van persoonsgegevens in de applicaties zijn wettelijke termijnen vastgesteld. Medebepalend voor de opslagtermijnen zijn de aard en de reden van de verwerking, evenals het vertrek van een medewerker of student bij Avans. Hoe lang je informatie in applicaties mag bewaren heeft Avans vastgelegd in 2 documenten: een privacyreglement voor medewerkers en een privacyreglement voor studenten.

Selectielijst Hogescholen

Daarnaast volgt Avans de Selectielijst Hogescholen. Deze lijst bevat een opsomming en toelichting van de belangrijkste processen van een hogeschool. Bij deze processen zijn de voornaamste archiefstukken geïnventariseerd en voorzien van een onderbouwde bewaartermijn.

Gegevensuitwisseling

Gegevensuitwisseling tussen Avanssystemen gebeurt automatisch. Vandaar dat je moet voorkomen dat je handmatig acties van persoonsgegevens uitvoert. Als het niet strikt noodzakelijk is, maak dan geen import en export van persoonsgegevens. Die gegevens mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel, zoals opgenomen in het privacyreglement. En niet langer worden opgeslagen dan voor het gerechtvaardigd doel noodzakelijk is.

Mocht je onvoldoende rechten hebben om in een applicatie te kunnen werken, neem dan contact op met je leidinggevende voor een passende autorisatie.