Avans Privacy

Ik heb toegang tot meer persoonsgegevens dan ik voor mijn werk nodig heb

Als je toegang hebt tot meer persoonsgegevens dan nodig is voor je functie, maak je direct een melding bij de Servicelijn via telefoonnummer 8888. Avans loopt een risico als meerdere mensen door een fout in het systeem toegang hebben tot informatie waar ze geen recht op hebben. Daarom willen we dit zo snel mogelijk weten, zodat we de fout snel kunnen herstellen en schade kunnen voorkomen.

Toegang tot informatie waar je geen recht op hebt, is niet alleen informatie die je kan aanpassen, maar ook informatie waarvoor je onterecht leesrechten hebt.

Het is beleid van Avans om je alleen toegang te geven tot informatie die je nodig hebt voor je functie. Afwijken van het beleid willen we niet, dus het is belangrijk om dit zo snel mogelijk recht te zetten.