Avans Privacy

Ik heb toegang tot bepaalde persoonsgegevens nodig

Avans Hogeschool moet kunnen aantonen dat zij de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om persoonsgegevens te beschermen. Dat is wettelijk verplicht. Om die reden richt Avans systemen in op basis van functies en de bijbehorende rechten op toegang tot persoonsgegevens. Zo heb je als medewerker voldoende rechten om die gegevens te benaderen die je nodig hebt voor je werk. Niet meer en niet minder. Daarmee voorkomen we mogelijk misbruik van informatie bij de voordeur.

Uitzondering: Als je voor een nieuwe taak meer persoonsgegevens nodig hebt dan nu bepaald is. Neem dan contact op met jouw ICT-contactpersoon (ICP). Hij of zij neemt jouw verzoek in behandeling en geeft een terugkoppeling of je akkoord krijgt op een eenmalige, tijdelijke toegang of op een permanente toegang.