Avans Privacy

Veilig werken bij Avans

Ik gebruik privéapparaten op kantoor

Wanneer je op een Avanslocatie werkt, kun je het beste gebruikmaken van de computer of laptop van Avans. Deze apparaten zijn goed beschermd en hebben daarom meer toegang dan privéapparaten. ... Lees verder

Ik wil veilig werken op kantoor

Het is belangrijk dat iedereen binnen Avans op een veilige manier met persoonsgegevens en bedrijfsgegevens omgaat. Vaak weet je wel hoe je veilig moet werken. Het is een kwestie van ... Lees verder

Avansaccount

Je Avansaccount is alleen voor jou persoonlijk bestemd. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat alleen jij dit account gebruikt. Met toegang tot je account kan een ander schade veroorzaken ... Lees verder

Ik ga printen

Print nooit persoonsgegevens of (gevoelige) bedrijfsinformatie tenzij het echt noodzakelijk is. En verder: blijf bij de printer tot de print klaar is laat prints zo min mogelijk onbeheerd achter vernietig ... Lees verder

Mijn printopdracht is vastgelopen

Het kan voorkomen dat een printer halverwege een printopdracht vastloopt of een andere storing krijgt. Was je net gevoelige gegevens aan het printen, bel dan zo snel mogelijk de Servicelijn ... Lees verder

Ik wil een print met persoonsgegevens bewaren

Het kan zijn dat je een print met persoonsgegevens wilt bewaren voor later gebruik. Realiseer je dan dat de gegevens van een ander zijn, en dat je daar zorgvuldig mee ... Lees verder

Ik heb een print van een ander gevonden

Je hebt een print van een ander gevonden waarop persoonsgegevens of bedrijfsgegevens staan. Laat deze dan niet liggen, maar bezorg hem bij de betreffende persoon. Als niet duidelijk is wie ... Lees verder