Avans Privacy

Persoonsgegevens

Bescherming van privacy heeft te maken met persoonsgegevens. Met gegevens die direct over iemand gaan of die naar een persoon te herleiden zijn. Bij Avans zijn dat met name gegevens van studenten en onze interne en externe medewerkers.

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers, studentnummers, postcodes met huisnummers, IP-adressen en foto’s zijn persoonsgegevens.

Er zijn ook persoonsgegevens die gevoelig zijn, zoals iemands ras, godsdienst of gezondheid. Deze worden ‘bijzondere persoonsgegevens’ genoemd. Bijzondere persoonsgegevens worden door privacywetgeving extra beschermd. Hieronder vallen ook persoonsgegevens waaruit blijkt dat een student dyslexie heeft of zich inschrijft voor een faalangsttraining.

Welke persoonsgegevens en welke bijzondere persoonsgegevens Avans verwerkt van medewerkers en studenten, is vastgelegd in privacyreglementen:

Andere persoonsgegevens dan hierin vermeld verwerkt Avans niet en mag jij dus ook niet verwerken. Ben je van mening dat je toch andere persoonsgegevens nodig hebt om je werk te kunnen uitvoeren, neem dan contact op met je privacy-contactpersoon of privacy officer.