Avans Privacy

Uitleg persoonsgegevens

Privacy bij Avans Hogeschool

Avans maakt gebruik van persoonsgegevens van voornamelijk studenten en medewerkers. Omdat deze persoonsgegevens eigendom zijn van anderen, moet ook Avans aan de AVG voldoen en kunnen aantonen dat ze maatregelen heeft getroffen om de privacy van betrokkenen te beschermen.

Meer rechten

De betrokkenen krijgen onder de AVG meer en verbeterde privacyrechten. Zoals het recht op inzage, wijziging en verwijdering van gegevens. Maar ook het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. De betrokkenen ontvangen hun persoonsgegevens op een zodanige wijze dat zij deze mee kunnen nemen. Dat heet dataportabilteit.

Persoonsgegevens

Bescherming van privacy heeft te maken met persoonsgegevens. Met gegevens die direct over iemand gaan of die naar een persoon te herleiden zijn. Lees verder

Bijzondere persoonsgegevens

Er zijn persoonsgegevens die gevoelig zijn, zoals iemands ras, godsdienst of gezondheid. Deze worden ‘bijzondere persoonsgegevens’ genoemd. Bijzondere persoonsgegevens worden door privacywetgeving extra beschermd. Over het algemeen geldt dat Avans ... Lees verder